Державна установа
«Полтавський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров'я України»

Моніторингові дослідження

Моніторинг радіаційної безпеки

Обласний лабораторний центр понад 40 років проводить в необхідному обсязі радіологічний моніторинг довкілля, дослідження питної води, продовольчої сировини, продуктів харчування, матеріалів будівельної індустрії, тощо. Для цього використовуються радіохімічний, спектрометричний, дозиметричний методи досліджень, лабораторія в достатній мірі оснащена відповідними приладами та устаткуванням.
Протягом 1-го кварталу 2018 року лабораторією фізичних факторів та відокремленими підрозділами обласного лабораторного центру проведено 379 досліджень проб харчових продуктів і об’єктів навколишнього середовища на радіологічні показники, з них :
41 - питної води на вміст Cs-137 та Sr-90, Ra-224, Ra-226, U-238, а також на сумарну α і β активність;
18 - води відкритих водоймищ на вміст Cs-137 та Sr-90;
16 - атмосферного повітря та атмосферних опадів;
104 - харчових продуктів;
129 - проб будівельних матеріалів і будівельної сировини на вміст природних радіонуклідів, продукції лісництва;
Виконано 2608 дозиметричних досліджень, з них: 25 - досліджень γ-випромінювання, 50 - вимірів η випромінювання, 10 - рентгенівського випромінювання від джерел іонізуючого випромінювання промислового призначення, 736 вимірів потужності експозиційної дози зовнішнього γ-випромінювання та щільності потоку β-частинок на майданчиках металобрухту, 1640 - вимірів гамма фону на місцевості, 147 - вимірів гамма фону в будинках громадського та соціально-побутового призначення, на вміст радону-222. Усього за радіологічними показниками виконано 2987 досліджень на 155 об’єктах.

Плани моніторингових досліджень відокремлених підрозділів ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України» на 2018 рік

Плани моніторингових досліджень об’єктів навколишнього середовища,  лікувально –профілактичних закладів, загальноосвітних  шкіл та дитячих навчальних закладів, закладів соціального забезпечення відокремлених структурних підрозділів ДУ «Полтавський  ОЛЦ  МОЗ України»  на 2018 рік

Детальніше про плани моніторингових досліджень на 2018 рік

План моніторингових досліджень на 2018 рік ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України»

ПЛАН

моніторингових досліджень об’єктів навколишнього середовища, лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів, закладів соціального забезпечення
Полтавської області в 2018 році

Детальніше...