Державна установа
«Полтавський обласний центр контролю
та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров’я України»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
Н А К А З
м. Полтава

Від 15 лютого 2021 року                                                                                                № 7

Про затвердження Порядку захисту
викривачів та їх близьких осіб,
запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів у ДУ «Полтавський
ОЛЦ МОЗ України»
Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції», Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 29 вересня 2017 року № 839, на виконання розділів Х та ХІ Антикорупційної програми ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» на 2021-2023 роки», затвердженої наказом № 204 від 23 грудня 2020 року та з метою захисту викривачів і їх близьких осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України»,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок захисту викривачів і їх близьких осіб у ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України», що додається (додаток № 1).
 2. Затвердити Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України», що додається (додаток № 2).
 3. Визначити в ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» Уповноваженого з антикорупційної діяльності Шемета П.Г. відповідальним за здійснення моніторингу і контролю за роботою з корупційними ризиками та виявлення фактів конфлікту інтересів і захисту прав викривачів та їх близьких осіб.
 4. Уповноваженому з антикорупційної діяльності Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» щодо запобігання і виявлення корупції (Шемету П.Г.) забезпечити розсилку даного наказу керівникам відокремлених структурних підрозділів.
 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. генерального директора А.В.Хайлов
Проект наказу підготували :

Уповноважений з антикорупційної
діяльності П.Г.Шемет

Провідний юрисконсульт Т.Г.Дерев’янко

Погоджено:

Заступник директора М.В.Асаул

Заступник директора А.М.Журавльов

Заступник директора М.А.Захар’єва

Заступник директора Ю.А.Бехтір

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України»
від 15 лютого 2021 року № 7

Додаток № 1

ПОРЯДОК
захисту викривачів та їх близьких осіб, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення в
ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України»

 1. Загальні положення

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції» (далі – Закон) та враховуючи положення Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 № 286, з метою визначення послідовності дій посадових осіб ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» при отриманні, реєстрації, розгляді повідомлень про корупцію, наказом від 15.02.2021 № 7 затверджено Порядок організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами в Державній установі.
ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» забезпечує умови для повідомлень про порушення вимог Закону, внесеними викривачами телефоном, засобами поштового та електронного зв’язку, на особистому прийомі.
Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач або його близькі особи), які за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляють про порушення вимог цього Закону іншою особою.
Обробка персональних даних викривачів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
Згідно зі статтею 383 Кримінального кодексу України завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину карається законом.

 1. Перелік, встановлених Законом вимог, заборон та обмежень

Повідомлення про порушення антикорупційних вимог може бути здійснене працівником державної установи без зазначення авторства (анонімно). Посадові і службові особи у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення в.о. генерального директора або Уповноваженому з антикорупційної діяльності.

 1. Порядок отримання повідомлень

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним. Повідомити про корупцію можна:
на поштову адресу ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України»:
36039, вул. Ватутіна, 35-А, м. Полтава;
телефоном: +380505152222;
на електронну адресу: E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;
У разі направлення повідомлення поштою, рекомендується робити позначку: «Про корупцію».
на особистому прийомі у Уповноваженого з антикорупційної діяльності
Дні прийому: кожну середу – з 9.00 до 12.00.
Повідомлення, які надходять на загальну електронну пошту ДУ, іншими засобами поштового зв’язку, повинні містити наступну інформацію:
прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада;
текст повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена;
прізвище, ім’я, по батькові, адреса та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).
Усне повідомлення може надійти на телефонну лінію ДУ за номером: (0532) 56-95-57, працює по буднях у робочі години: з понеділка по четвер – з 8.00 до 12.30 та з 13.00 до 16.30 год., у п’ятницю – з 08.00 до 12.30 год. та з 13.00 до 15.30.
У разі якщо під час телефонної розмови неможливо встановити суть можливого правопорушення, Уповноважений пропонує заявнику звернутися до ДУ письмово або направити повідомлення через вище вказану електронну пошту.
При прийнятті повідомлення через телефонну лінію Уповноважений повідомляє заявника, що вказана у повідомленні інформація буде використана ДУ під час реалізації повноважень, визначених Законом та повідомляє заявника про необхідність направлення ним повідомлення за його особистим підписом засобами поштового зв’язку для отримання відповіді від ДУ.

 1. Розгляд повідомлень

Повідомлення про порушення вимог Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Уповноважений під час розгляду повідомлення має право зв’язатися в разі потреби із заявником для уточнення інформації.
До розгляду повідомлень, крім Уповноваженого, можуть залучатися інші працівники ДУ, до компетенції яких належить питання, порушене в повідомленні. Повідомлення про порушення вимог Закону підлягають перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, в.о. генерального директора продовжує термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання. У випадку отримання анонімного повідомлення про результати його розгляду повідомляється в.о. генерального директора.

 1. Схема стандартної процедури розгляду повідомлень

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону в.о. генерального директора вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

 1. Розгляд повідомлень про корупцію здійснюється в ДУ«Полтавський ОЛЦ МОЗ України» в межах повноважень.

Повідомляти про вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, за які законом встановлено кримінальну та, відповідно, адміністративну відповідальність доцільно з врахуванням підслідності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

 1. Право на захист

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».
Викривач та його близькі особи не можуть бути звільнені чи примушені до звільнення, притягнуті до дисциплінарної відповідальності чи піддані з боку в.о. генерального директора або його заступників іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо).
Інформація про викривачів може бути розголошена лише за їх згодою, крім випадків, встановлених законом.


Додаток № 2

ПОРЯДОК
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у
ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України»

І. Загальні положення

 1. Цей Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у

ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» (далі – Порядок) розроблено на підставі Закону України «Про запобігання корупції», розділу ХІ Антикорупційної програми ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» на 2021-2023 роки та інших актів антикорупційного законодавства для використання в роботі працівниками ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» і визначає шляхи врегулювання конфлікту інтересів під час здійснення ними своїх повноважень та реалізації прав.

 1. Терміни, які вживаються в цьому Порядку:
 2. 1. Конфлікт інтересів – це наявність у особи приватного інтересу у сфері, у якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
 3. 2. Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
 4. 3. Реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
 5. 4. Приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;
 6. 5. Близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта (п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції»).
 7. 6. Пряме підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу (обрання за конкурсом), звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням.

Тобто, якщо у керівника структурного підрозділу в прямому підпорядкуванні є близькі особи, то це вважається конфліктом інтересів, оскільки рішення керівника може вплинути на об’єктивність та неупередженість при прийнятті ним рішень стосовно свого підлеглого (близької особи чи члена сім’ї).

 1. Наявність будь-якого конфлікту інтересів не обов’язково призводить

до фактів корупції, однак істотно підвищує ризик вчинення корупційних діянь та є по суті їх передумовою.

 1. Відповідно до ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції», посадові особи зобов’язані вжити заходів щодо недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту.
 2. Посадові особи державної установи зобов’язані повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, під час виконання повноважень, у якому виник конфлікт інтересів, відповідно.

Безпосередній керівник підрозділу протягом двох робочих днів після виявлення (отримання повідомлення) про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів зобов’язаний вжити заходів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», для врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомити відповідну особу.

 1. Усі працівники державної установи при виконанні своїх посадових обов’язків, мають запобігати та не допускати конфлікту інтересів і негайно повідомляти свого безпосереднього керівника про обставини, що можуть вплинути на належне виконання власних посадових обов’язків.

ІІ. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

 1. З метою запобігання конфлікту інтересів працівники ДУ «Полтавський

ОЛЦ МОЗ України» зобов’язані дотримуватися вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

 1. На виконання цієї вимоги суб’єкти, на яких поширюється дія цього Порядку зобов’язані:
 • вживати заходів щодо недопущення виникнення реального чипотенціального конфлікту інтересів;
 • письмово, шляхом власноручної заяви, повідомляти не пізнішенаступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенціального конфліктуінтересів в.о. генерального директора ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України»;
 • не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфліктуінтересів;
 • вживати заходів щодо врегулювання реального чи потенціального конфлікту інтересів.
 1. Працівники установи не можуть прямо чи опосередковано спонукати у б удь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб
 1. У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до в.о. генерального директора або до Уповноваженого з антикорупційної діяльності.
 1. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів,вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням, пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

ІІІ. Порядок повідомлень про можливість виникнення конфлікту інтересів

 1. В.о. генерального директора та Уповноважений в межах своїх повноважень на виконання Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції» забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України».
 2. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (далі - викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.
 3. Викривача та його близьких осіб не може бути може звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства або вимог Антикорупційної програми.
 4. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача в.о. генерального директора директора невідкладно вживає заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.

ІV. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів

 1. Згідно зі ст. 29 Закону України «Про запобігання корупції», врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;
3) обмеження доступу особи до певної інформації;
4) перегляду обсягу службових повноважень особи;
5) переведення працівника на іншу посаду;
6) звільнення працівника.
У разі неможливості врегулювання такого конфлікту (переведення, переміщення працівника на іншу посаду чи в інший підрозділ), керівник установи зобов’язаний забезпечити врегулювання конфлікту інтересів шляхом звільнення працівника з займаної посади на підставі ст. 29 Закону України «Про запобігання корупції».

 1. Самостійне врегулювання конфлікту інтересів.

Особи, на яких поширюється дія даного Порядку, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих документів безпосередньому керівнику.

 1. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

V. Порядок проведення внутрішніх розслідувань

 1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» або ознак вчинення працівником корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений повідомляє про це в.о. генерального директора.
 2. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
 3. Внутрішнє розслідування призначається в.о.генерального директора і здійснюється комісією. До складу комісії обов’язково включається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» на 2021-2023 роки».

Строк проведення розслідування не повинен перевищувати 10 днів.
Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років.

Відокремлені структурні підрозділи

poltava regions

Корисні посилання

ban-radaban-prezidentban-kabminban-mozpoltava-oda