Державна установа
«Полтавський обласний центр контролю
та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров’я України»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

НАКАЗ

м. Полтава

22 лютого 2021 року                                                                                                                                № 11

Про проведення оцінки корупційних
ризиків у діяльності ДУ «Полтавський
ОЛЦ МОЗ України»

На виконання вимог частини другої статті 61 Закону України «Про запобігання корупції», пункту 2 розділу ІІ Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за №1718/29848, Антикорупційної програми ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» на 2021-2023 роки,

Н А К А З У Ю :

  1. Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» на 2021-2023 роки у місячний строк з дня прийняття цього наказу провести оцінку корупційних ризиків у діяльності Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» за допомогою аналізу звітних, фінансових, нормативних документів, результатів перевірок, публікацій у ЗМІ та звернень громадян, вивчення думки співробітників та клієнтів, при потребі залучення експертів.
  2. Керівникам відокремлених структурних підрозділів ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» у зв’язку з оцінкою корупційних ризиків у діяльності Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», завідувачам відділень і лабораторій підготувати свої пропозиції щодо можливих корупційних ризиків у діяльності державної установи та заходів з їх мінімізації (за наявності) і подати для узагальнення Уповноваженому з антикорупційної діяльності Шемету П.Г. до 22 березня 2021 року.
  3. Голові комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» на 2021-2023 роки, заступнику директора з економічних питань Захар’євій М.А.:
  4. 1. підготувати звіт за результати проведеної оцінки із визначенням достатніх і необхідних заходів з усунення (мінімізації) таких ризиків, строків, ресурсів та відповідальних осіб;
  5. 2. забезпечити моніторинг ефективності реалізації таких заходів, їх корегування в разі необхідності.
  6. 3. про проведену роботу доповісти в.о. генерального директора до 02 квітня 2021 року.
  7. Уповноваженому з антикорупційної діяльності Шемету П.Г.:
  8. 1. довести даний наказ до керівників відокремлених структурних підрозділів, завідувачів відділень і лабораторій з метою ознайомлення з його змістом всіх працівників;
  9. 2. оприлюднити даний наказ на офіційному веб-сайті ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України».
  10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. генерального директора А.В.Хайлов

Проект наказу підготував:

Уповноважений з антикорупційної
діяльності П.Г.Шемет

Погоджено:

Провідний юрисконсульт Т.Г.Деревя’нко

Заступник директора М.А.Захар’єа

Заступник директора А.М.Журавльов

Заступник директора М.В.Асаул

Заступник директора Ю.А.Бехтір

Відокремлені структурні підрозділи

poltava regions

Корисні посилання

ban-radaban-prezidentban-kabminban-mozpoltava-oda