Державна установа
«Полтавський обласний центр контролю
та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров’я України»

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на  2014  рік (зі змінами)
(на очікуваний обсяг закупівель)

Державна установа «Полтавський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України»
(найменування замовника)
код ЄДРПОУ 38502841
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Джерело фінансування Очікувана вартість предме-та закупівлі, грн Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки  документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної  документації) Примітки
2 3 4 5 6 7 8
06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані 2274 Державний бюджет України 355794,12 грн. (триста п'ятдесят п'ять тисяч сімсот дев'яносто чотири грн. 12 коп.) Закупівля в одного учасника Березень- квітень 2014р. Комітет з конкурсних торгів На очікуваний обсяг закупівель, виходячи із вартості станом на 01.03.2014р.
35.11.1 Енергія електрична 2273 Державнийбюджет України 515412,37 грн (п'ятсот п'ятнадцять тисяч чотириста дванадцять грн. 37 коп) Закупівля в одного учасника Березень- квітень 2014р. Комітет з конкурсних торгів На очікувавний обсяг закупівель, виходячи із вартості станом на 01.03.2014р.
35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 2271 Державнийбюджет України 630380,93 грн. (шістсот тридцять тисяч триста вісімдесят грн. 93коп) Закупівля в одного учасника Березень- квітень 2014р. Комітет з конкурсних торгів На очікувавний обсяг закупівель, виходячи із вартості станом на 01.03.2014р
               

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 14.03.2014р. № 3

 Голова комітету з конкурсних торгів                           Асаул М.В.

 Секретар комітету з конкурсних торгів                    Дерев’янко Т.Г.