Державна установа
«Полтавський обласний центр контролю
та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров’я України»

Вх. № 15034ХХ309183 документ № 9153121.

Замовник:
1.1. Найменування: Державна установа „Полтавський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38502841
1.3. Місцезнаходження: 36039, м. Полтава, вул.Ватутіна, 35-а
2. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України


3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: код ДК 016:2010 - 06.20.10-00.00 газ природний, скраплений або в газоподібному стані
3.2. Кількість товарів або вид виконання робіт чи надання послуг:

Лот № 1 - 120000 куб.м.
Лот № 2 - 61500 куб.м.
Лот № 3 – 12000 куб.м.
Лот № 4 - 20245 куб.м.
Всього : 213745 куб.м.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

газ2 0001

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
Лот № 1 протягом 2015 року
Лот № 2 протягом 2015 року
Лот № 3 протягом 2015 року
Лот № 4 протягом 2015 року

4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі:
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування переговорної процедури закупівлі: dses.poltava.ua
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 18.02.2015 № 055450
4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 18.02.2015 № 055450
4.4. Дата оприлюднення і номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 25.02.2015 № 064551
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 12.02.2015 р.
6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі:
6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:
Лот № 1: Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз»;
Лот № 2: Публічне акціонерне товариство «Кременчукгаз»,
Лот № 3: Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Гадячгаз»,
Лот № 4: Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Лубнигаз».
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
Лот № 1: ЄДРПОУ – 03351912;
Лот № 2: ЄДРПОУ – 03351734;
Лот № 3: ЄДРПОУ – 05524660;
Лот № 4: ЄДРПОУ – 05524713.
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс
Лот №1: 36020, м. Полтава, вул. Козака, 2А, тел. (05322)7-30-75;
Лот № 2: 39601, м. Кременчук, вул. Героїв Бресту, 46, тел. (0536)77-27-67;
Лот № 3: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул. Будька, 26-а, тел. (05354) 2-24-14;
Лот №4: 37500, Полтавська обл., м.Лубни, вул. Л.Толстого, 87, тел. (05361) 7-11-63

7. Результат проведення процедури закупівлі:
7.1. Дата акцепту пропозиції: 19.02.2015р.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю:

Лот № 1 12.03.2015
Лот № 2 12.03.2015
Лот № 3 12.03.2015
Лот № 4 12.03.2015

7.3. Сума визначена в договорі про закупівлю ______________ _____________________
                                                                           (цифрами)                (словами)
Лот № 1 – 896011,20 грн. (вісімсот дев'яносто шість тисяч одинадцять гривень 20 коп.);
Лот № 2- 458792,46 грн. (чотириста п'ятдесят вісім тисяч сімсот дев'яносто дві гривні 46 коп.);
Лот № 3 – 89634,24 грн. (вісімдесят дев'ять тисяч шістсот тридцять чотири гривні 24 коп.);
Лот № 4 – 151162,10 грн. (сто п'ятдесят одна тисяча сто шістдесят дві гривні 10 коп.)
Всього – 1595600,00 грн. (один мільйон п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч шістсот гривень 00 коп.)
7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):
Лот № 1 – 7466,76 грн./тис.м.куб.
Лот № 2 – 7460,04 грн./тис.м.куб.
Лот № 3 – 7469,52 грн./тис.м.куб.
Лот № 4 – 7466,64 грн./тис.м.куб.

8. Відміна процедури закупівлі.
8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Підстава

Голова комітету з конкурсних торгів                                                         М.В.Асаул