Logo

Державна установа
«Полтавський обласний центр контролю
та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров’я України»

gerb

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ»
36039, м. Полтава, вул. Ватутіна, 35А, тел. 606-265


 

Вих. № 01/ ________ від ____________ 2015р..

_________________________________

Запрошення до участі (запит цінових пропозицій)
у процедурі конкурсних торгів

Шановний учасник!

Комітет з конкурсних торгів ДУ «Полтавський ОЛЦ ДСЕСУ» запрошує Вас прийняти участь у процедурі запиту цінових пропозицій на предмет закупівлі: код 19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні
Лот № 1 – 19.20.21-00.00 - бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин (бензин А – 92);
Лот № 2 - 19.20.26-00.00 – газойлі (дизельне паливо)
та надати свою цінову пропозицію на закупівлю згідно нижченаведених умов та додатків:

ЗАПИТ
цінових пропозицій

1. Замовник.
1.1. Найменування Державна установа „Полтавський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України»
1.2. Код за ЄДРПОУ. 38502841
1.3. Місцезнаходження. вул. Ватутіна, 35-а, м. Полтава, 36039
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35217001084415; 35222201084415 в ГУДКС України у Полтавській області, вул. Шевченка, 1 м. Полтава, МФО 831019
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса). Асаул Микола Васильович, заступник директора, м. Полтава, вул.Ватутіна, 35-а, 0532600899, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі 200000,00 грн. (двісті тисяч гривень 00 коп).
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю.
dses.poltava.ua
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. код 19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні
Лот № 1 – 19.20.21-00.00 - бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин (бензин А – 92);
Лот № 2 - 19.20.26-00.00 – газойлі (дизельне паливо)
4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри.
Лот № 1 – 19.20.21-00.00 - бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин (бензин А – 92);
Лот № 2 - 19.20.26-00.00 – газойлі (дизельне паливо)
Кількість товару: Лот № 1 - бензин марки А-92 - 6500 л.;
Лот № 2 - дизельне паливо – 3500 л.
Загальні вимоги для всіх лотів. Продукти нафто перероблення повинні відповідати вимогам передбаченим Державними стандартами та Технічними умовами заводів-виробників і мати паспорт якості та сертифікати відповідності на кожну партію товару, а також: - відповідність дійсності октанового числа бензину його марці.
4.3. Місце поставки товарів або надання послуг. Поставка (відпуск) бензину та дизельного палива повинно здійснюватися безпосередньо на мережі автозаправних станції по талонах на території України (обов'язково в межах м. Полтава та Полтавської області).
4.4. Строк поставки товарів або надання послуг. Серпень - грудень 2015 р.
5. Основні умови договору. Відповідно до розділу ІХ Закону України «Про здійснення державних закупівель», положень Цивільного, Господарського та Бюджетного кодексів України
6. Строк дії цінових пропозицій. 120 днів.
7. Подання цінових пропозицій.
7.1. Місце та спосіб подання. 36039, м. Полтава, вул.. Ватутіна, 35-а, кабінет № 2, Асаул М.В. тел-факс. 0532600899, (особисто або поштою)
7.2. Строк. 20 липня 2015 р. до 10:00 за Київським часом
8. Розкриття цінових пропозицій.
8.1. Місце. м. Полтава, вул. Ватутіна, 35-а, каб. 2
8.2. Дата. 20 липня 2015 р.
8.3. Час. 11:00 за Київським часом
9. Додаткова інформація. Наявність документів на підтвердження відсутності підстав для відмови від участі, зазначених у ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель». З питань, пов'язаних з підготовкою цінової пропозиції звертатися за тел./факс 0532600899, тел. 0532228753. Перелік документів та вимоги до учасників зазначені в Інструкції з підготовки цінової пропозиції
Додаток: Інструкція з підготовки цінової пропозиції.

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                 М.В. Асаул

Секретар комітету з конкурсних торгів                                                             Т.Г.Дерев'янко

 

 

 

                                                                                        "ЗАТВЕРДЖЕНО"

                                                                                         ГОЛОВА КОМІТЕТУ
                                                                                         З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
                                                                                          _____________ / М.В. Асаул /
                                                                            Протокол № ___22___ від __22.06.2015__.

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкція з підготовки цінових пропозицій
на закупівлю товарів

код 19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

Лот № 1 – 19.20.21-00.00 - бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин (бензин А – 92);
Лот № 2 - 19.20.26-00.00 – газойлі (дизельне паливо)

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

м. Полтава 2015

 

ІНСТРУКЦІЯ
з підготовки цінових пропозицій для учасників торгів

Керуючись Законом України № 1197-VII від 10.04.2014 «Про здійснення державних закупівель» (надалі – Закон), Державна установа «Полтавський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» (надалі – Замовник) оголошує процедуру запиту цінових пропозицій на закупівлю код ДК 016:2010 - 19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні
- Лот № 1 – 19.20.21-00.00 - бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин (бензин А – 92);
- Лот № 2 - 19.20.26-00.00 – газойлі (дизельне паливо),
згідно з умовами, визначеними у цій інструкції та додатках до неї.
1. Опис предмета закупівлі та необхідні технічні та інші параметри визначено у додатку 2 до цієї інструкції.
2. Валютою пропозиції є національна валюта України – гривня.
3. Пропозиція з оригіналами (копіями) документів та інформаціями подається в запечатаному конверті не пізніше кінцевого строку їх подання.
4. Пропозиція оформлюється у письмовій формі, та повинна містити:
- реєстр документів;
- цінову пропозицію (за формою, наведеною у додатку 1 до цієї інструкції);
- документи, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника вимогам Замовника (відповідно до додатку 3 до цієї інструкції).
5. Усі документи, що мають відношення до цінової пропозиції, складаються українською мовою в 1-му примірнику. У разі подання Учасником у складі цінової пропозиції документів (оригіналів або їх копій, завірених Учасником), які було видано іншими установами (організаціями, підприємствами) російською мовою, такі документи надаються Учасником без перекладу на українську мову.
6. Пропозиція подається за підписом уповноваженої посадової особи Учасника на кожній сторінці, прошита нитками, пронумерована та скріплена печаткою. На зворотному боці останньої сторінки цінової пропозиції місце її прошиття має бути заклеєно контрольним аркушем паперу з маркуванням «Прошито та пронумеровано (зазначити кількість) аркушів» та засвідчено підписом Учасника та скріплена печаткою.
7. Пропозиція запечатується у одному конверті. На конверті необхідно зазначити:
- повне найменування і адресу Замовника;
- назву предмету закупівлі відповідно до запиту цінових пропозицій;
- найменування (прізвище, ім'я по-батькові фізичної особи – підприємця) і адресу Учасника процедури закупівлі, номери контактних телефонів;
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;
- номери контактних телефонів;
- маркування «Не відкривати до 11:00год. 20 липня 2015 року».
В місцях склеювання конверту повинні міститися підпис уповноваженої особи Учасника та відбитки печатки Учасника.
8. Кожен Учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.
9. Учасник визначає ціну на товар з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також з врахуванням витрат, пов'язаних з поставкою товару (транспортування, навантаження та розвантаження, страхування, збереження та інші витрати).
В ціновій пропозиції ціни вказуються за одиницю виміру товару, який пропонується для постачання та загальна вартість пропозиції.
10. Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.
До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю.
11. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі.
Основні вимоги до договору визначені у додатку 4 до цієї інструкції.
12. Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається Учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам Замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.
У випадку зазначення однакової ціни у декількох учасників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.
13. Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам Замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 Закону.
14. Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій та має право визнати її такою, що не відбулася, у випадках, визначених статтею 30 Закону.

 

 

 

Додаток 1


Учасник не повинен відступати від даної форми.

  

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ


Ми, __________________________________________________________________________________ (повне найменування Учасника), в особі _________________________, надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю код ДК 016:2010 - 19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні
Лот № 1 – 19.20.21-00.00 - бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин (бензин А – 92);
Лот № 2 - 19.20.26-00.00 – газойлі (дизельне паливо)
згідно з вимогами Замовника торгів. Вивчивши Інструкцію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених нижче за наступними цінами:

Найменування

товару

Одиниці виміру Кількість

Ціна за

одиницю, грн.*

Загальна вартість

пропозиції, грн.**

Лот № 1:
– 19.20.21-00.00 -

бензин моторний (газолін),

зокрема авіаційний бензин (бензин А – 92)

літр 6500    

Лот № 2:
- 19.20.26-00.00 –

газойлі (дизельне паливо)

літр 3500    

 

Загальна вартість пропозиції, грн.** (з ПДВ/без ПДВ): ________________________________________________

________________________________________________
                          (сума прописом)

1. До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваша Інструкція разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку.
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції згідно з умовами Інструкції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 3 робочих дні з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.
5. Особа, уповноважена вести переговори щодо укладення договору (прізвище, ім'я, по- батькові, посада, телефон) __________________________________________________________________________

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (за наявності).

 

 

 

 

 

 

 

  

Примітка:
* ціну необхідно зазначати в українських гривнях з двома знаками після коми (копійки);
** загальна вартість пропозиції повинна зазначатись з поміткою «з ПДВ» або «без ПДВ» в залежності від системи оподаткування Учасника.

 

 

 

 

 

Додаток 2

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТА НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ ТА ІНШІ ПАРАМЕТРИ

Найменування закупівлі Обсяг закупівлі Спосіб поставки товару Період поставки
1

Лот № 1:
– 19.20.21-00.00 - бензин моторний (газолін),

зокрема авіаційний бензин (бензин А – 92)

6500л

АЗС переможця по м.Полтаві,

Полтавській області та по Україні

Серпень-грудень 2015 року
2 Лот № 2:
- 19.20.26-00.00 – газойлі (дизельне паливо)
3500л

АЗС переможця по м.Полтаві,

Полтавській області та по Україні

Серпень-грудень 2015 року

 

Вимоги до предмета закупівлі:


1. Продукти нафтоперероблення повинні відповідати вимогам, передбаченим Державними стандартами та Технічними умовами заводів-виробників і мати паспорт якості та сертифікати відповідності на кожну партію товару, а також: відповідність дійсності октанового числа бензину його марці. Наявність відповідних сертифікатів якості.
2. Відпуск товару повинен здійснюватися відповідно до «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 20.12.1997, безпосередньо на АЗС за талонами на пальне номіналами по 10, 20 та 50 літрів.
3. Строк дії талонів повинен забезпечувати отримання товару протягом 9 місяців з дати видачі талонів.
4.Учасник повинен мати розгалужену мережу АЗС та забезпечити можливість відпуску товару безпосередньо на АЗС у м. Полтаві, у всіх адміністративних районах Полтавської області та по інших регіонах України.

 

 

Додаток 3


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

1. Документи, що відповідають вимогам, встановленим пунктом 1 статті 17 Закону.
1.1. Гарантійний лист у довільній формі щодо відсутності намірів надання винагороди в будь-якій формі посадовій особі Замовника з метою впливу на прийняття рішення по визначенню переможця процедури закупівлі.
1.2. Оригінал документу, виданого територіальним органом Міністерства юстиції України, про те, що фізичну особу, яка є Учасником або службову (посадову) особу, що представляє інтереси Учасника, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення у сфері державних закупівель.
1.3. Довідка, складена у довільній формі, про те, що суб'єкт господарювання (Учасник) протягом останніх трьох років притягувався / не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).
1.4. Оригінал або нотаріально засвідчена копія (або копія засвідчена власною печаткою) документу Міністерства внутрішніх справ України про те, що фізична особа, яка є Учасником або службова (посадова) особа Учасника, яка уповноважена представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не були засуджені за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, місячної давнини до дати розкриття пропозиції.
1.5. Довідка, складена у довільній формі, для підтвердження того, що Учасник не є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів Замовника.
1.6. Оригінал документу (або засвідчена копія), що виданий Державним підприємством «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (його філією) чи територіальним органом Міністерства юстиції України про те, що Учасник не є банкрутом і стосовно нього не порушено провадження у справі про банкрутство, яка отримана не раніше як за місяць до дати розкриття пропозиції.
1.7. Інформація в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
1.8. Інформація щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов'язковими відповідно до закону, із наданням копії антикорупційної програми юридичної особи та копії наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, або інформація про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов'язковими відповідно до закону.

2. Документи, що відповідають вимогам, встановленим пунктом 2 статті 17 Закону.
2.1. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту:
2.1.1. Засвідчена власною печаткою копія Статуту (положення, установчого договору або іншого документу, який його замінює) із змінами (у разі їх наявності) (для юридичних осіб).
2.1.2. Оригінал (або засвідчена власною печаткою копія) Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
2.1.3. Засвідчена копія паспорту (для фізичних осіб).
2.1.4. Засвідчена копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).
2.2. Оригінал документу за встановленою формою (або засвідчена копія) ДПІ по місту реєстрації Учасника про відсутність заборгованості по сплаті обов'язкових платежів в Україні, яка має чинність на момент розкриття пропозиції.
2.3. Засвідчена власною печаткою копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для підтвердження того, що Учасника не зареєстровано в офшорних зонах. У витягу повинна бути інформація про місцезнаходження реєстраційної справи (або місце проживання Учасника - фізичної особи-підприємця).
3. Інші документи.
3.1. Інформація в довільній формі, яка містить загальні відомості про підприємство (фізичну особу –підприємця):
а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);
б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) (для юридичних осіб);
в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).
3.2. Засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження Учасника щодо підпису документів, цінової пропозиції та правомочність на укладання договору про закупівлю (виписка з протоколу засновників; довіреність керівника; наказ про призначення; інший документ).
3.3. Засвідчені копії документів, що підтверджують якість товару та його специфіку (паспорт якості на зазначену марку пального; сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності (у разі якщо нафтопродукт підлягає обов'язковій сертифікації в Україні).
3.4. Довідка, складена у довільній формі, про наявність та розташування власних заправочних станцій.
3.5. Заява на підтвердження згоди від Учасника щодо використання персональних даних (відповідно до Додатку 5 до інструкції).
3.6. Погодження Учасника на виправлення арифметичних помилок.
3.7. Будь-які інші документи, які додатково бажає надати Учасник.

 

* Примітки:
а) усі документи (за винятком оригіналів, виданих іншими установами) повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи Учасника та надписом «Згідно з оригіналом»;
б) документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі цінової пропозиції;
в) довідки, листи інформаційного характеру, що заповнюються Учасником процедури закупівлі, повинні бути надруковані на фірмовому бланку Учасника (у разі наявності), мати підпис уповноваженої особи, та печатку підприємства із зазначенням вихідного номеру та дати документу.

 

 

 

 

Додаток 4

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ДОГОВОРУ


Договір про закупівлю (надалі – Договір) укладається в письмовій формі відповідно до Закону, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та нормативно-правових актів, що регулюють порядок закупівлі за державні кошти.
Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) Учасника - переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після підписання Договору до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі;
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у Договорі;
4) продовження строку дії Договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару, у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у Договорі;
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів);
6) зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю.
Учасник-переможець процедури закупівлі під час укладення Договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо це передбачено законодавством.
Основними вимогами договору про закупівлю є:
1. Предмет договору:
код ДК 016:2010 - 19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні
- Лот № 1 – 19.20.21-00.00 - бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин (бензин А – 92);
- Лот № 2 - 19.20.26-00.00 – газойлі (дизельне паливо)
- кількість товару (товарів), що поставляється за Договором визначена відповідно до Специфікації, яка є невід'ємною частиною Договору та відповідає змісту цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі.
2. Якість товару (товарів):
- кожна партія товару (товарів) повинна відповідати вимогам передбаченим Державними стандартами та Технічними умовами заводів-виробників і мати паспорт якості та сертифікати відповідності на кожну партію товару, а також: - відповідність дійсності октанового числа бензину його марці;
- відпуск товару повинен здійснюватися відповідно до «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 20.12.1997.
3. Ціна договору:
- ціна Договору відповідає змісту цінової пропозиції Учасника - переможця процедури закупівлі;
- ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін залежно від реального фінансування видатків та потреби у такому товарі (товарах) з врахуванням статті 48 Бюджетного кодексу України;
- ціни на товар (товари) встановлюються у національній валюті України;
- ціна товару (товарів) за Договором визначається з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також з врахуванням витрат, пов'язаних з поставкою товару (транспортування, навантаження та розвантаження, страхування, збереження та інші витрати).
4. Порядок здійснення оплати:
- розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред'явлення Учасником - переможцем рахунка на оплату товару (товарів) (далі – рахунок) та підписання видаткової накладної;- розрахунки проводяться шляхом оплати товару (товарів) в строк не пізніше 20 (двадцять) банківських днів з дати підписання видаткової накладної;
- розрахунки проводяться з врахуванням пріоритетності проведення видатків відповідно до підпункту 1 пункту 11 Постанови Кабінету Міністрів України № 65 від 01.03.2014 (зі змінами).
5. Поставка товару (товарів):
- місце поставки (передачі) товару (товарів): товар (товари) постачається (передається) через мережу АЗС Учасника - переможця з умовою забезпечення можливості отримання товару безпосередньо на АЗС у м. Полтаві, у всіх адміністративних районах Полтавської області та по інших регіонах України за талонами на пальне номіналами по 10, 20 та 50 літрів;
- строк дії талонів повинен забезпечувати отримання товару (товарів) протягом 9 місяців з дати видачі талонів.
6. Права та обов'язки:
- права і обов'язки сторін повинні відповідати Цивільного кодексу України та Господарському кодексу України.
7. Відповідальність сторін:
- у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором сторони несуть відповідальність, передбачену діючим законодавством України та договором;
- у разі незабезпечення поставки товару (товарів) в повному обсязі, сплачуються штрафні санкції (пеня) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості несвоєчасно поставленого (несвоєчасно переданого) товару (товарів).
8. Обставини непереборної сили:
- сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею сторін;
- під обставинами непереборної сили слід розуміти надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного, соціально-політичного та економічного характеру (в тому числі з метою стабілізації економічної ситуації в державі та економічного і раціонального використання державних коштів), включаючи видання нормативно-правових актів уповноваженими державними органами, що перешкоджають належному виконанню сторонами зобов'язань, передбачених договором.
9. Вирішення спорів:
- у випадку виникнення спорів або розбіжностей сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій;
- у разі недосягнення сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку, встановленому чинним законодавством України.
10. Строк дії договору:
- Договір набуває чинності з дати підписання по «31» грудня 2015 року, а в частині оплати – до повного виконання сторонами своїх зобов'язань;
- дія Договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
11. Інші умови:
- зміни та доповнення до Договору складаються в письмовій формі та підписуються представниками обох сторін;
- права та обов'язки за Договором не можуть бути передані третім особам без письмового погодження іншої сторони;
- Договір визнається нікчемним відповідно до статті 41 Закону;
- на період призупинення процедури закупівлі орган Державної казначейської служби України вживає заходи з недопущення здійснення платежів з рахунка Замовника згідно з узятим фінансовим зобов'язанням за договором про закупівлю.

 

Додаток 5


Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА
«Заява на підтвердження згоди щодо
використання персональних даних»

 

Ми, ____________ (назва підприємства), в особі _________________ (ПІБ)____________ (посада), що діє на підставі _____________ (назва документу на підставі, якого діє уповноважена особа Учасника) надаємо згоду на використання персональних даних, які стали відомі в процесі проведення процедури закупівлі, що містять інформацію, яка підпадає під дію Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010.

 

 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (за наявності).