Logo

Державна установа
«Полтавський обласний центр контролю
та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров’я України»

                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                               Наказ Міністерства економічного
                                                                                               розвитку і торгівлі України
                                                                                               15.09.2014 № 1106

ПРОТОКОЛ № _25_ від 20.07.2015р.
розкриття пропозицій конкурсних торгів,
кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій

1. Замовник.
1.1. Найменування: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ»______________________.
1.2. Місцезнаходження: 36039, м. Полтава, вул.. Ватутіна, 35-а,_____________.
1.3. Відповідальний за проведення торгів : Асаул Микола Васильович_________,
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
телефон 0532600899, телефакс 0532600899.

2. Інформація про предмет закупівлі
код 19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні
Лот № 1 – 19.20.21-00.00 - бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин (бензин А – 92);
Лот № 2 - 19.20.26-00.00 – газойлі (дизельне паливо)

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель № 154956, «ВДЗ» № 281 (26.06.2015) від 26.06.2015____________.

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося 20 липня 2015р. 11-00 год__ _________ .
(дата) (час)
Місце розкриття м. Полтава, вул. Ватутіна, 35-а ______________.

5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

Номер і дата реєстрації замовником пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції, цінової пропозиції)

Повне  найменування (для юридичної  особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків*, місцезнаходження/ місце проживання, телефон/телефакс

Інформація про наявність чи відсутність необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів (запитом цінових пропозицій)

Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них)

Примітка
1 № 1 від 20.07.2015р. Товариство з обмеженою відповідальністю «НАДЕЖДА РИТЕЙЛ», код 38561493,
36009, м. Полтава, вул. Зіньківська, 19-б.
тел.0532508154, 0532629911
Наявні необхідні документи Лот № 1 – 19.20.21-00.00 - бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин (бензин А – 92) – 130000,00 грн;
Лот № 2 - 19.20.26-00.00 – газойлі (дизельне паливо) – 68600,00 грн
Ціна з урахуванням ПДВ
2 № 2 від 20.07.2015р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна», код 38194448,
36010, м. Полтава, вул. Половки,62.
Тел. 0532610122, 0532610-106
Наявні необхідні документи Лот № 1 – 19.20.21-00.00 - бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин (бензин А – 92) - 131950,00 грн
Лот № 2 - 19.20.26-00.00 – газойлі (дизельне паливо) – 70350,00 грн

Ціна з урахуванням ПДВ

 

* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

6. Присутні.

6.1. Від учасників процедури закупівлі: відсутні
          ________________                                                            ____________________  

     (посада, прізвище, ініціали)                                                                ( підпис)

Зауваження учасників процедури закупівлі - відсутні
_________________________________________________________________

6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):

Заступник директора з економічних питань Захар'єва М.А.          ______________

Заступник головного бухгалтера Коляка М.В.                               ______________

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів ________________    М.В.АСАУЛ__
                                                             (підпис)       (ініціали та прізвище)
                                  М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів ______________  Т.Г.ДЕРЕВЯНКО _
                                                              (підпис)       (ініціали та прізвище)