Logo

Державна установа
«Полтавський обласний центр контролю
та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров’я України»

Закони України

Закон України «Про молоко та молочні продукти»

Документ 1870-15, остання редакцiя вiд 07.06.2010 на пiдставi 2132-17, чинний.

Цей Закон визначає правові та організаційні основи забезпечення безпечності та якості молока і молочних продуктів для життя та здоров'я населення і довкілля під час їх виробництва, транспортування, переробки, зберігання і реалізації, ввезення на митну територію та вивезення з митної території України.

Отримати інформацію: Документ 1870-15

Закон України «Про охорону праці»

Документ 2694-12, остання редакцiя вiд 25.06.2011 на пiдставi 3458-17, чинний.

Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Отримати інформацію: Документ 2694-12

Закон України «Про пестициди і агрохімікати»

Документ 86/95-вр, остання редакцiя вiд 17.11.2010, чинний.

Цей Закон регулює правові відносини, пов'язані з державною реєстрацією, виробництвом, закупівлею, транспортуванням, зберіганням, торгівлею та безпечним для здоров'я людини і навколишнього природного середовища застосуванням пестицидів і агрохімікатів, визначає права і обов'язки підприємств, установ, організацій та громадян, а також повноваження органів державної виконавчої влади і посадових осіб у цій сфері. ( Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 1628-IV ( 1628-15 ) від 18.03.2004 )

Отримати інформацію: Документ 86/95-вр

Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»

Документ 2918-14, остання редакцiя вiд 01.01.2011, чинний.

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою.

Отримати інформацію: Документ 2918-14

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

Атмосферне повітря є одним з основних життєво важливих елементів навколишнього природного середовища.

Цей Закон спрямований на збереження та відновлення природного стану атмосферного повітря, створення сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря на здоров'я людей та навколишнє природне середовище.

Цей Закон визначає правові і організаційні основи та екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря.

Отримати документ: Документ 2707-12