Державна установа
«Полтавський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров'я України»

Доступ до публічної інформації

В ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» проведене штабне тренування

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 443 „Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту”, наказу МОЗ України від 26 січня 2018 року № 160 «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту у сфері охорони здров’я на 2018 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 січня 2018 року № 45 „Про План основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області на 2018 рік” та відповідного наказу ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» від 30.01.2018 № 11 «Про план основних заходів цивільного захисту ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» на 2018 рік» в ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» проведене штабне тренування на тему: „Координація діяльності органів управління та сил ЦЗ ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» при переведенні з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період”.
tren1Із вступним словом виступив керівник тренування, в.о.директора Хайлов А.В., який наголосив на особливостях, що визначаються згідно з вимогами законів України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», «Про правовий режим воєнного стану», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також інших нормативно-правовоих актів. Також він акцентував увагу на виконанні заходів цивільного захисту в разі раптового нападу супротивника, що включає:
- Порядок організації оповіщення керівного складу органів управління, сил цивільного захисту і населення про загрозу раптового нападу супротивника;
- Порядок переведення відповідної територіальної підсистеми (ланки територіальної підсистеми) ЄДС ЦЗ з режиму режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період.
- Організацію взаємодії між силами цивільного захисту, підрозділами Збройних Сил України, іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України;
- Заходи щодо забезпечення дій сил цивільного захисту та відновлення їх готовності до дій;
- Організацію управління і зв’язку;
- Заходи щодо забезпечення сталої роботи ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» в особливий період.

 

 

tren2Відповідно до наказу ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» від 28 листопада 2018 року № 104 «Про проведення штабного тренування» та Плану проведення штабного тренування була здійснена перевірка готовності учасників тренування, доведена тема тренування, навчальна мета, навчальні питання та умовна обстановка. Також керівником тренування, в.о.директора Хайловим А.В. були доведені вимоги до координації дій органів управління та формувань цивільного захисту в особливий період.

 Під час штабного тренування були заслухані доповіді керівників формувань цивільного захисту щодо дій при переведенні з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період:
начальника групи радіаційного спостереження і дозиметричного контролю Загорулька О.С., начальника групи хімічного спостереження та контролю Телеганя О.А., начальника групи епідеміологічної розвідки та контролю Байбарзи А.А., дублера начальника Головної лабораторії Блавацької М.В.,від бригади з діагностики особливо небезпечних інфекцій Погорілої В.В., керівника вірусологічної бригади Байбарзи І.І., керівника токсикологічної бригади Шашко В.І.

Заступник керівника тренування, заступник директора ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» Асаул М.В. у своєму виступі наголосив на реалізації учбових цілей тренування, і перш за все на реальності заходів плану цивільного захисту та планів взаємодії формувань при переведенні їх на режим функціонування в особливий період.

Підсумки підвів керівник тренування, в.о. директора Хайлов А.В., який дав оцінку стану готовності формувань при переведенні їх на режим функціонування в особливий період, висловив критичні зауваження окремим керівникам формувань цивільного захисту та поставив вимогу про необхідність більш відповідального підходу до вирішення завдань та забезпечення дій за призначенням.

Заступник керівника тренування,
заступник директора ДУ
«Полтавський ОЛЦ МОЗ України» М.В. Асаул

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» на 2018 – 2020 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом ДУ «Полтавський
ОЛЦ МОЗ України» № 87
від 18 грудня 2017 року

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»
на 2018 – 2020 роки

Преамбула
Цією Антикорупційною програмою Державна установа «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (далі - Юридична особа) проголошує, що її працівники, посадові особи, в.о.директора у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям.

Далі

Відокремлені структурні підрозділи

poltava regions

Корисні посилання

ban-radaban-prezidentban-kabminban-mozpoltava-oda