Logo

Державна установа
«Полтавський обласний центр контролю
та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров’я України»

Доступ до публічної інформації

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА на 2022-2023 роки

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ України» на 2022-2023 роки

Для ознайомлення з документом завантажте його копію в форматі PDF-файлу

icon pdf

НАКАЗ ДУ "Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України" №12 від 24.02.2021р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
НАКАЗ
м. Полтава

Від 24 лютого 2021 р.                                                                                                                № 12
Про затвердження Порядку проведення
внутрішнього службового
розслідування стосовно працівників
Державної установи «Полтавський
ОЛЦ МОЗ України», які вчинили
корупційне правопорушення

Відповідно до Законів України «Про запобігання корупції», «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 950 {Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1422 від 08.12.2009, № 1044 від 12.10.2011; в редакції Постанови КМ № 691 від 13.09.2017} та на виконання наказу № 204 від 23 грудня 2020 «Про затвердження Антикорупційної програми ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» на 2021-2023 роки»,
Н А К А З У Ю :

 1. Затвердити Порядок проведення внутрішнього службового розслідування стосовно працівників ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України», які вчинили корупційне правопорушення або в інший спосіб порушили Закон України “Про запобігання корупції”, що додається.
 2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. генерального директора                                                                                                                А.В.Хайлов

Детальніше

НАКАЗ ДУ "Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України" №11 від 22.02.2021р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

НАКАЗ

м. Полтава

22 лютого 2021 року                                                                                                                                № 11

Про проведення оцінки корупційних
ризиків у діяльності ДУ «Полтавський
ОЛЦ МОЗ України»

На виконання вимог частини другої статті 61 Закону України «Про запобігання корупції», пункту 2 розділу ІІ Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за №1718/29848, Антикорупційної програми ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» на 2021-2023 роки,

Н А К А З У Ю :

 1. Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» на 2021-2023 роки у місячний строк з дня прийняття цього наказу провести оцінку корупційних ризиків у діяльності Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» за допомогою аналізу звітних, фінансових, нормативних документів, результатів перевірок, публікацій у ЗМІ та звернень громадян, вивчення думки співробітників та клієнтів, при потребі залучення експертів.
 2. Керівникам відокремлених структурних підрозділів ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» у зв’язку з оцінкою корупційних ризиків у діяльності Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», завідувачам відділень і лабораторій підготувати свої пропозиції щодо можливих корупційних ризиків у діяльності державної установи та заходів з їх мінімізації (за наявності) і подати для узагальнення Уповноваженому з антикорупційної діяльності Шемету П.Г. до 22 березня 2021 року.
 3. Голові комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» на 2021-2023 роки, заступнику директора з економічних питань Захар’євій М.А.:
 4. 1. підготувати звіт за результати проведеної оцінки із визначенням достатніх і необхідних заходів з усунення (мінімізації) таких ризиків, строків, ресурсів та відповідальних осіб;
 5. 2. забезпечити моніторинг ефективності реалізації таких заходів, їх корегування в разі необхідності.
 6. 3. про проведену роботу доповісти в.о. генерального директора до 02 квітня 2021 року.
 7. Уповноваженому з антикорупційної діяльності Шемету П.Г.:
 8. 1. довести даний наказ до керівників відокремлених структурних підрозділів, завідувачів відділень і лабораторій з метою ознайомлення з його змістом всіх працівників;
 9. 2. оприлюднити даний наказ на офіційному веб-сайті ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України».
 10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. генерального директора А.В.Хайлов

Проект наказу підготував:

Уповноважений з антикорупційної
діяльності П.Г.Шемет

Погоджено:

Провідний юрисконсульт Т.Г.Деревя’нко

Заступник директора М.А.Захар’єа

Заступник директора А.М.Журавльов

Заступник директора М.В.Асаул

Заступник директора Ю.А.Бехтір

НАКАЗ ДУ "Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України" №9 від 16.02.2021р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

НАКАЗ

м. Полтава

Від 16 лютого 2021 р.                                                                                                        № 9


Про затвердження Кодексу етичної
поведінки працівників Державної
установи «Полтавський ОЛЦ
МОЗ України»

Відповідно до Законів України «Про запобігання корупції», «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції», враховуючи рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.05.2019 № 1382 «Про затвердження Кодексу етичної поведінки працівників Національного агентства з питань запобігання корупції» та на виконання наказу № 204 від 23 грудня 2020 «Про затвердження Антикорупційної програми ДУ «ПолтавськийОЛЦ МОЗ України» на 2021-2023 роки»,
Н А К А З У Ю :

1.Затвердити Кодекс етичної поведінки працівників Державної установи «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» (далі – Кодекс), що додається.

2. Затвердити Комісію з розгляду випадків систематичного або грубого порушення Кодексу працівниками Державної установи «Полтавський ОЛЦ МОЗ України», у складі:

Голова Комісії - заступник директора Асаул М.В.;
Заступник голови Комісії - провідний юрисконсульт, голова первинної  профспілкової організації  - Дерев’янко Тетяна Григорівна;
Секретар Комісії - Уповноважений з антикорупційної діяльності,  відповідальний за реалізацію   Антикорупційної програми - Шемет Петро Григорович;
Члени Комісії : - головний бухгалтер  Кочетова Любов Павлівна, Старший інспектор кадрів - Денисенко Валентина Миколаївна.

3. Керівникам Державної установи «Полтавский обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», завідувачам відділів і лабораторій, завідувачам відокремлених структурних підрозділів лабораторних досліджень довести зміст цього наказу до відома працівників та забезпечити його виконання.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. генерального директора А.В. Хайлов

Проект наказу підготували:

Уповноважений з антикорупційної діяльності П.Г.Шемет

Провідний юрисконсульт, голова первинної
профспілкової організації Т.Г.Дерев'янко

 Погоджено:

Заступник директора М.В.Асаул

Заступник директора А.М.Журавльов

Заступник директора з економічних питань М.А.Захар’єва

Заступник директора з технічних питань Ю.А.Бехтір

Детальніше

Відокремлені структурні підрозділи

poltava regions

Корисні посилання

ban-radaban-prezidentban-kabminban-mozpoltava-oda