Державна установа
«Полтавський обласний центр контролю
та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров’я України»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.07.2016 N 644

     м.Київ

Про прийняття до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України цілісних майнових комплексів державних підприємств та державних установ

Відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності", Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 року № 437-р "Про передачу цілісних майнових комплексів державних установ та організацій до сфери управління Міністерства охорони здоров'я" та на виконання пункту 2 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2016 року № 502 "Про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств та державних установ Державної санітарно-епідеміологічної служби України до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України"

НАКАЗУЮ:

1. Прийняти до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України цілісні майнові комплекси державних підприємств та державних установ Державної санітарно-епідеміологічної служби України (далі – державні підприємства та державні установи) згідно з додатком 1 до цього наказу.

2. Затвердити акти приймання-передачі цілісних майнових комплексів державних підприємств та державних установ зі сфери управління Державної санітарно-епідеміологічної служби України до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України за переліком, що додається.

3. Закріпити цілісні майнові комплекси державних установ на праві оперативного управління та державні підприємства на праві господарського відання за державною установою "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України".

4. Передати до державної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" майно визначене в актах приймання-передачі, що затверджуються цим наказом.

5. Виконуючому обов'язки генерального директора державної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" Скапі О. В.:

1) після затвердження актів приймання-передачі, зазначених у пункті 2 цього наказу, забезпечити внесення відповідних змін до бухгалтерського обліку і звітності основних засобів;

2) забезпечити державну реєстрацію змін відомостей про державні підприємства та державні установи, що відображені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та у п'ятиденний термін після такої державної реєстрації поінформувати Управління громадського здоров'я про вжиті заходи.

6. Припинити діяльність державних підприємств та державних установ шляхом їх реорганізації у формі приєднання до державної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України".

7. Встановити, що державна установа "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" є правонаступником всіх прав та зобов'язань державних підприємств та державних установ.

8. Утворити комісії з питань припинення діяльності юридичних осіб державних підприємств та державних установ та затвердити їх голів, згідно переліку, що додається.

9. Головам комісій з реорганізації державних підприємств та державних установ:

1) протягом двох робочих днів з дня підписання цього наказу затвердити персональні склади комісій з реорганізацій, розробити та затвердити плани заходів щодо реорганізації державних підприємств та державних установ, а також забезпечити здійснення заходів, пов'язаних з їх реорганізацією;

2) протягом трьох робочих днів з дня підписання цього наказу повідомити у встановленому порядку відповідних державних реєстраторів про прийняття рішення щодо припинення державних підприємств та державних установ, здійснити заходи щодо оприлюднення оголошень про реорганізацію державних підприємств та державних установ, встановити порядок і двомісячний термін для заявлення вимог кредиторами, та подати документи, необхідні для внесення відповідних записів до Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

3) забезпечити дотримання трудового законодавства щодо гарантій прав працівників, зокрема завчасного (до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення щодо реорганізації) надання професійним спілкам інформації з питання реорганізації, попередження протягом десяти днів з моменту видачі цього наказу працівників державних закладів, установ та підприємств, що реорганізуються, про їх реорганізацію та зміни в організації виробництва і праці, дотримання інших вимог законодавства про працю;

4) провести інвентаризацію майна, що знаходиться на балансі державних підприємств та державних установ, що реорганізуються, їх активів, пасивів та зобов'язань та здійснення їх передачі на баланс державної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" згідно з актами приймання-передачі в установленому законодавством порядку;

5) вжити необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та погашення кредиторської заборгованості державних підприємств та державних установ;

6) після закінчення двомісячного строку з дати оприлюднення повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців для пред'явлення вимог кредиторами скласти передавальні акти, які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань державних підприємств та установ, стосовно всіх їх кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, що оспорюються сторонами, та подати такі передавальні акти на затвердження до МОЗ України;

7) забезпечити передання державній установі "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" цілісних майнових комплексів державних підприємств та державних установ, що реорганізуються, їх правовстановлюючих документів, справ згідно з актами приймання-передачі;

8) протягом двох робочих днів з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення відповідної юридичної особи надати до Управління громадського здоров'я повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;

9) забезпечити щомісячне (до 5 числа місяця наступного за звітним) надання до Управління громадського здоров'я інформації про стан виконання планів заходів з реорганізацій державних підприємств та державних установ.

10. Уповноважити голів комісій з реорганізації державних підприємств та установ на здійснення від імені відповідних державних підприємств та державних установ всіх передбачених законодавством дій, необхідних для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, в тому числі подання державному реєстратору документів, які є необхідними для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

11. Установити термін реорганізації державних підприємств та державних установ, зазначених у додатку 2 до цього наказу, до 31 грудня 2016 року.

12. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Василишина Р.Й.

В.о. Міністра     В. ШАФРАНСЬКИЙ


Завантажити: dn_20160701_0644dod.pdf ( 135.4 Kb )