Logo

Державна установа
«Полтавський обласний центр контролю
та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров’я України»

  imynizachia    З ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з 24 по 30 квітня 2015 року в Україні та країнах Європи проводиться Всесвітній тиждень імунізації. Мета акції, котра проводиться щорічно, направлена на підвищення рівня охоплення вакцинацією через досягнення більш глибокого розуміння того, що кожна людина потребує захисту від хвороб, керованих за допомогою вакцин, та має на це право, підвищення рівня інформованості населення, покращення комунікації та пропаганди імунізації.


   Імунізація вважається одним із найбільш ефективних та економічно доцільних серед заходів медичного втручання в епідемічний процес, які існують на теперішній час. У зв'язку із різким зниженням розповсюдженості захворювань, які попереджаються за допомогою вакцин, та спалахів цих захворювань, за останні роки багато інфекційних захворювань відійшли в минуле.
   Відповідно до статті 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб"- профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюку, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов'язковими і включаються до календаря щеплень. Всі щеплення в Україні проводяться відповідно до схем Національного календаря щеплень. За рекомендаціями ВООЗ охоплення щепленням дітей повинна складати не менше 95% (100% охоплення не може бути через протипоказання з різних причин).
    Планова імунізація проти таких захворювань, як поліомієліт, правець, дифтерія та кашлюк щорічно рятує життя приблизно 3 мільйонів осіб в усьому світі. Окрім того, вона позбавляє мільйони людей від страждань, пов'язаних із тяжкими хворобами та інвалідністю. Імунізація здатна попереджувати розповсюдження деяких інфекційних хвороб, завдяки так званому колективному (популяційному) імунітету: якщо рівень імунізованих людей серед даної групи населення достатньо високий - не менше 95%, то це попереджає розповсюдження захворювань.
    В даний час в Україні, з метою попередження інфекційних захворювань, проводиться імунізація населення проти 10 інфекцій: дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, гемофільної інфекції, туберкульозу, вірусного гепатиту В, кору, епідемічного паротиту, краснухи.
В умовах низьких показників захворюваності деякі люди вважають, що вакцинація представляє більшу загрозу, ніж сама хвороба. Ці помилкові уявлення призвели до росту захворювань високонтагіозними інфекціями, такими як кір, дифтерія, краснуха та кашлюк. Існують беззаперечні фактичні дані щодо того, як хвороби знову проявляються при зниженні рівня охоплення імунізацією.
 Інформаційно:
     За останні десятиліття стан здоров'я населення у світі значно покращився, проте покращення цих показників у  всьому світі та у рамках Європейського Регіону відбувається нерівномірно. У зв'язку із незадовільним рівнем охоплення вакцинацією за останні роки мали місце великі спалахи захворюваності:
    Спалахи захворюваності на кір зареєстровані у країнах Центральної і Західної Європи у 2002 - 2004 роках.
   В довакцинальний період на території України реєструвалась висока захворюваність і смертність від інфекційних хвороб, так на початку ХХ сторіччя протягом 15 років тільки від кору померло близько 500 000 дітей. За роки проведення заходів з імунопрофілактики в Україні рівень захворюваності на інфекційні хвороби знизився у десятки разів, проте, зниження рівня охоплення щепленнями, яке мало місце у середині 90-х років, призвело до епідемії дифтерії, збільшення розповсюдженості захворювань на кір та краснуху.
   Епідемія дифтерії в країнах СНД в 1990-і роки, яка досягла найвищого рівня у 1995 році, коли число випадків перевищило 50 000 осіб
    Під час епідемії дифтерії в Україні у 1994-1996 роках на території більшості областей реєструвалась півищена захворюваність на дифтерію, навіть із смертельними випадками - у 1995-1996 рр. від цієї хвороби померли 317 осіб, у тому числі 79 дітей.
 Зважаючи на досягнення світового співтовариства у ліквідації багатьох інфекційних захворювань з впевненістю можна стверджувати, що майбутнє в боротьбі з інфекційними захворюваннями належить вакцинопрофілактиці.